Student

TIAN Weihang

Hayato SASAKI LEE UK Tomoya KAWAGUCHI  Naoki KAWAMOTO Yutaro TANAKA Takeru FUJIWARA 
Yuma MATSUMOTO  Yuma MIZOKUCHI Ryo MORIGAKI Yuiki YAMASAKI Yorifumi YOSHIMOTO 

Kazutaka SATO Ken SUGO Haruki NAKANO Ao FUJIOKA Yoshinori MIYAKE Koa YASUDA Yoshiki YAMAKAWA
Akinari YAMAMOTO

 

Ryota TAGUCHI Issei SHIMIZU Kenta OKAMOAO Keima INOUE Koki OKAMOAO Kazuki KUBO Naoki GOTO
Kai SAWADA Yuto NAKAI Takaya HAIBARA Syuji HORIE Masaki YAMAOKA Kohei WAKANABE 
Sota WATANABE