Student

Kentetsu CHO Rintaro ABE Masato UDAKA Yoshiki OHARA Masato SAKUMA Hayato SASAKI 
Fumiya TAKAKI Naohiro TAHARA Weihang TIAN Kazuya NAGAOKA Akari NAGASAKI Shota MORINO
Kairi YAGI Yoshie YAMAMOTO

LEE UK Tomoya KAWAGUCHI  Naoki KAWAMOTO Yutaro TANAKA Takeru FUJIWARA Yuma MATSUMOTO
Yuma MIZOKUCHI Ryo MORIGAKI Yuiki YAMASAKI Yorifumi YOSHIMOTO

Ryota TAGUCHI Teruaki HIRAGA Kenichi AKIYAMA Kazautaka SATO Issei SHIMIZU Haruki NAKANO
Ao FUJIOKA Seima MATSUBARA Yoshinori MIYAKE Koa YASUDA Yoshiki YAMAKAWA Akinari YAMAMOTO