???C??

Student

???C??

Doctor course

D3
Nozomu HUJIMOTO
D2
D1

Master course

M2

Katsunori ANDO Shuji IMURA Takerou OSHIKAWA Shoko SEO
Haruto TAKAMI Takumi NISHIDA Hiroaki MATSUDA Manabu MURAI
Kentaro OMORI Yusuke OTA Kentetsu CHO

M1

Rintaro ABE Masato UDAKA Yoshiki OHARA Masato SAKUMA
Hayato SASAKI Humiya TAKAKI Naohiro TAHARA Weihang TIAN
Kazuya NAGAOKA Akari NAGASAKI Shota Morino Kairi YAGI Yoshie YAMAMOTO

Bachelor course

Hideaki ONODA Tomoya KAWAGUCHI Keigo KIMURA Keisuke KURAMORO
Yuki TAKAHARA Ryota TAGUCHI Yutaro TANAKA Takeru FUJIWARA
Yuma MATSUMOTO Daiki MIYAKE Ryo MORIGAKI Yuiki YAMAZAKI Yorifumi YOSHIMOTO