???C??

Student

???C??

Doctor course

D3
D2
Nozomu HUJIMOTO
D1

Master course

M2

Hiroaki ISHIDUKA Hironori UENISHI Masato KANNO Sota KOGAWA
Makoto TAKADA Hiroki HAGIHARA Koya MATSUSHITA Hikaru YAMAMOTO

M1

Tomoya ONISHI Masashi TAKATA Katsunori ANDO Shuji IMURA
Takerou OSHIKAWA Shoko SEO Haruto TAKAMI Takumi NISHIDA
Hiroaki MATSUDA Manabu MURAI Kentaro OMORI Yusuke OTA
Kentetsu CHO

Bachelor course

Rintaro ABE Masato UDAKA Yoshiki OHARA Masato SAKUMA
Hayato SASAKI Humiya TAKAKI Naohiro TAHARA Kazuya NAGAOKA
Shota Morino Kairi YAGI Yoshie YAMAMOTO